Transistor 6
Scenkonstfestival
Malmö
8-28/11 2018

Transistor Meetings
Scenkunst Köpenhamn
6-13/10 2018

Nu startar den sjätte Transistorfestivalen i Malmö. Ja, den har egentligen redan pågått ett tag, i I oktober startade Transistor Meetings i Köpenhamn med samtal och verk som kuraterats av Storm Møller Madsen och Liv Kaastrup Vesterskov. Festivalerna är en del av ett långsiktigt arbete att skapa mötesplatser för konstnärligt utbyte mellan Köpenhamn och Malmö. I ett första skede har vi börjat lära känna varandras estetik, arbetssätt och städernas olika scenkonstpraktiker, och i framtiden har vi som ambition att låta verk spela på båda platserna, Det känns otroligt inspirerande att se om det faktiskt går att få ihop de olika städernas scenkonstliv och om konstnärerna inspirereras och lär av varandra. Konceptet ger möjligheter till särart och samarbeten men inget är givet – det måste skapas genom kollektiva ansträngningar. 

Transistor en tvärkonstnärlig scenkonstfestival. Konstnärer med erfarenhet från teater, dans, musik och fri konst möts för att undersöka ett expanderat berättande för teaterrummet (i vid mening). Hoppas att det låter intressant. Isåfall ses vi på någon av föreställningarna.

I samarbete med Inter Arts Center och Teaterhögskolan i Malmö.
Föreställningarna som görs har stöd av Malmö Stad, Region Skåne och Statens Kulturråd.


_________________________________________

Spellokaler
Bastionen, Norra Vallgatan 28
Inter Arts Center, Bergsgatan 29

_________________________________________

Biljetter: Kulturcentralen.nu
__________________________________________

Se programmet från Transistor 5
Se programmet från Transistor 4
Se programmet från Transistor 3
Se programmet från Transistor 2
Se programmet från Transistor 1