Transistor 2
Old form - New format
Scenkonstfestival i Malmö
9/10-13/11 2016

Transistorfestivalen i Malmö inriktar sig mot experimentell scenkonst och ett expanderat berättande för scenrummet. Nu startar en månadslång festival med föreställningar, hörspel, ljudkonst och videoverk. Transistor satsar på att långsiktigt bygga upp en scen och en infrastruktur kring ny experimentell scenkonst. Temat för höstens festival är gamla former och nya format där föreställningarna på olika sätt ger förslag på sätt att berätta både för scen och salong och utanför det traditionella scenrummet.

__________________________________________

Biljetter: Kulturcentralen.nu
__________________________________________

Ett samarbete mellan Teatr Weimar, Insite, Nyxxx, Malmö Dockteater, Kastratet, Bombina Bombast, medverkande konstnärer, Teaterhögskolan i Malmö, Inter Arts Center och Sveriges Radio Drama.

Se programmet från Transistor 3
Se programmet från Transistor 1