Transistor 3
Places & Spaces
Scenkonstfestival i Malmö
3/30-5/5 2017

Festivalen är ett samarbete mellan medverkande konstnärer, Teatr Weimar, Nyxxx, Malmö Dockteater, , ABF, Teaterhögskolan i Malmö, Inter Arts Center, Inkonst,