Transistor 4
Critical perspectives as Practice
Scenkonstfestival i Malmö
12/10-19/11 2017


Transistor är en scenkonstfestival vars ambition är att presentera konst som arbetar med olika former av utvidgat berättande för scenrummet. Den konceptuella scenkonsten är idag gränsöverskridande och det är inte längre skillnad om det är en teaterfestival eller en som har inriktning mot musik, performance eller rörlig bild; konstformerna influeras av varandra och konstnärer är verksamma inom flera olika fält. Några av landets främsta aktörer inom den experimentella scenkonsten, den nutida musiken och bildkonsten har idag kopplingar till Malmö och det är något som Transistor vill ta fasta på. Transistor har den storslagna ambitionen att i framtiden göra Malmö till ett europeiskt centrum för samtida scenkonst.

Se programmet från Transistor 3
Se programmet från Transistor 2
Se programmet från Transistor 1

__________________________________________

Koordinatorer: Jörgen Dahlqvist och Anna Jonsson Björck
Grafisk form: Jan Petterson
__________________________________________

Biljetter: Kulturcentralen.nu
__________________________________________

Press: För bilder, bokning av intervjuer eller recensionsbiljetter
Kontakta: Anna Jonsson Björck
__________________________________________