Transistor 5
Festivalen som institution
Scenkonstfestival i Malmö
4/4-29/4 2018

Medverkande är Teatr Weimar, 11th House Collective, Ung Scen Öst, Lovisa Perman.Emilia Bongilaj. Annelie Horáková Eriksson, Linda Ritzén, Carl Gustafsson. Liv Kaastrup Vesterskov, Nicklas Nilsson, Lise Kroner, Lidia Wos, Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson och Mattias Alheim, Christina Ouzounidis, Kim Hedås, Gustav Englund. Niclas Anderstedt Lindgren, Mira Svanberg, Annika Tosti, Rasmus Luthander, Malene Begtrup Andersen. Gianluca La Bruna., Mario Ochoa, Ellen Pettersson, Carina Ehrenholm m.fl

Med stöd av Inter Arts Center, Teaterhögskolan i Malmö, Malmö Stad, Region Skåne, Statens Kulturråd.