Transistor 5
Festivalen som institution
Scenkonstfestival i Malmö
4/4-29/4 2018


Transistor är en festival vars ambition är att presentera konst som arbetar med olika former av utvidgat berättande för scenrummet. Den konceptuella scenkonsten är idag gränsöverskridande och det är inte längre skillnad om det är en teaterfestival eller en som har inriktning mot musik, performance eller rörlig bild; konstformerna influeras av varandra och konstnärer är verksamma inom flera olika fält. Några av landets främsta aktörer inom den experimentella scenkonsten, den nutida musiken och bildkonsten har idag kopplingar till Malmö och det är något som Transistor vill ta fasta på.

Se programmet från Transistor 4
Se programmet från Transistor 3
Se programmet från Transistor 2
Se programmet från Transistor 1

__________________________________________

Koordinator: Jörgen Dahlqvist
Grafisk form: Jan Petterson
__________________________________________

Biljetter: Kulturcentralen.nu
__________________________________________